Chủ nhật, 17/02/2019 23:22:58

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 46 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Ngày đăng: 06-11-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(06/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ một số dự án - Xe 188

8:00 - HN lấy ý kiến điều chỉnh bổ sung giá đất - Sở TNMT
13:00 - Thẩm định giá khởi điểm các khu đất xã Quang Châu, Hoàng Ninh, tăng Tiến - PH 2

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Họp đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng tại khu vực đầu nguồn - Sở GTVT
14:00 - Làm việc với Tổng cục đất đai - Sở TNMT

 

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(07/11)

7:30 - Kiểm tra tiến độ một số dự án chuẩn bị GPMB đấu giá - xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ thẩm định NTM cấp tỉnh - Tiên Sơn, Trung Sơn, Thượng Lan
13:00 - Làm việc Bí thư, Chủ tịch 3 xã về đích NTM năm 2018 - PH 2

7:30 - Kiểm tra công tác ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - HN đối thoại với DN đưa đón công nhân - Sở GTVT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(08/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN PCT tỉnh Nguyễn Thu Hà về làm việc các dự án đô thị - PH3

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - HN thẩm định QH phân khu khu số 4, TP Bắc Giang - Sở Xây dựng
13:30 - HN kiểm điểm tiến độ các dự án khu đô thị - PH3, trụ sở UBND huyện

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(09/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ một số dự án chuẩn bị GPMB đấu giá - Xe 188

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Chủ trì thẩm tra tiêu chí NTM xã Vân Trung -

7:30 - Kiểm tra công tác ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(10/11)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT Huyện ủy - PH2- huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc với các xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, Vân Hà về Nông thôn mới -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(11/11)

 

 

 

 

 

7:30 - Trực - Thiệp; Thành; Hoàn

CN
(12/11)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập