Chủ nhật, 17/02/2019 23:11:19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 45 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày đăng: 30-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(30/10)

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Chủ trì họp xét các danh hiệu văn hóa năm 2017 - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Làm việc với UBND xã Quang Châu về đất dịch vụ - UBND xã Quang Châu - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(31/10)

7:30 - Dự họp UBND tỉnh - Xe 188
13:00 - Kiểm tra tiến độ các dự án - Xe 188
15:30 - Dự HN họp BCH Đảng bộ huyện - Phòng Hội thảo

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Dự HN họp BCH Đảng bộ huyện - Phòng HT

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Họp BCH Đảng bộ huyện - PH Huyện ủy

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Dự HN họp BCH Đảng bộ huyện - PHT

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Dự họp BCH Đảng bộ huyện - PHT

Thứ 4
(01/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ các dự án - Xe 188

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Lễ phát động Tháng hành động BHYT - Xã Hồng Thái, Tăng Tiến - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(02/11)

7:30 - Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện - Phòng HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp HĐND huyện - Phòng HT
9:00 - Họp Tổ đại biểu HĐND huyện -
13:30 - HN lấy ý kiến về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM 03 xã: Thượng Lan, Trung Sơn, Tiên Sơn - PH3

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp HĐND huyện - PHT
9:00 - Họp Tổ đại biểu HĐND huyện -
14:00 - HN giải quyết ô nhiễm môi trường liên quan KCN Quang Châu - Xe 729

7:30 - Dự họp HĐND huyện (kỳ họp bất thường) - PHT
9:00 - Họp Tổ HĐND huyện -
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐNDhuyện - PH2

7:30 - Dự họp HĐND huyện (ky họp bất thường) -
9:00 - Họp Tổ HĐND huyện -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(03/11)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(04/11)

7:30 - Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Yên - Xe 188

 

7:30 - Làm việc cùng Liên hiệp các Hội VHNT - Chùa Bổ Đà

 

 

 

CN
(05/11)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập