Chủ nhật, 17/02/2019 22:37:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 44 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày đăng: 23-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(23/10)

7:30 - Chủ trì HN họp UBND huyện phiên T10 - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện - PH3
13:00 - Thảo luận dự toán ngân sách 2018-xe 729 - Sở Tài chính

7:30 - Dự HN phổ biến, triển khai Luật Phòng chống khủng bố - HT Công an tỉnh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện -
14:00 - HN bàn đẩy nhanh tiến độ dự án Khắc phục ô nhiễm làng nghề Vân Hà - UBND xã Vân Hà

7:30 - Dự họp UBND huyện - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp UBND huyện - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(24/10)

7:30 - Dự HN họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:00 - Kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn - Xe 188

7:30 - Họp BTV Huyện ủy -
7:30 - HN Cục thuế mời thảo luận dự toán thu NSNN 2018 - Cục thuế
14:00 - Làm việc với các HTX sx rau và Doanh nghiệp - PH3, trụ sở UBND huyện

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - Phòng họp gác 2, Huyện ủy
13:30 - Dự họp BCH Đảng ủy khối - Phòng họp gác 3, UBND huyện

7:30 - Dự HN làm việc với Sở TNMT - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN hopjBTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(25/10)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự diễn tập chiến đấu trị an xã Quảng Minh - Xe 188

7:30 - Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập - xe 377 - Xã Quảng Minh, Ninh Sơn
13:00 - Dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ - Xã Quảng Minh

7:30 - Dự HN giao ban công tác Dân số các huyện, TP - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
19:00 - Dự Khai mạc liên hoan hát Chầu văn tỉnh - Suối Mỡ, Lục Nam

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự Khai mạc diễn tập tại xã Ninh Sơn - Xe 729

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự diễn tập chiến đấu trị an tại xã Quảng Minh - Xe 188

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự diễn tập chiến đấu trị an xã Quảng Minh - Xe 188

Thứ 5
(26/10)

7:30 - Dự diễn tập chiến đấu trị an xã Quảng Minh - Xe 188
13:00 - Kiểm tra các dự án trên địa bàn - Xe 188

7:30 - Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ - Quảng Minh
13:00 - Chủ trì thẩm tra tiêu chí NTM xã Tiên Sơn - UBND xã Tiên Sơn

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Khai mạc diễn tập tại xã Ninh Sơn - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Chủ trì HN giao ban TTHĐND huyện - PH2

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(27/10)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT HUyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(28/10)

 

 

 

 

 

 

CN
(29/10)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập