Chủ nhật, 17/02/2019 22:43:03

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 43 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Ngày đăng: 16-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(16/10)

7:30 - Đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc -
13:30 - Đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc -

7:30 - Đi công tác -
13:30 - Đi công tác -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:45 - Dự HN trực tuyến tổng kết 15 năm NHCSXH - PH1, T2, VP UBND tỉnh - Xe 377

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở - Xe 729
14:00 - Dự HN kiểm điểm tiến độ DA nhà ở Vương Vỹ và nhà ở KCN Vân Trung - Tầng 3, trụ sở UBND tỉnh - Xe 729

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Triển khai giám sát các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch - Xe 377
13:30 - Triển khai giám sát các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch -

Thứ 3
(17/10)

7:30 - Dự họp BCH Đảng bộ huyện - HT
13:30 - Dự họp BCH Đảng bộ huyện - HT

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc cùng Đoàn kiểm tra về Bảo trợ XH -
7:30 - Dự HN BCH đảng bộ huyện - HT
7:30 - Dự HN BCH đảng bộ huyện - HT
13:30 - Dự HN sơ kết thực hiện Chỉ thị 08 về BHYT - PH1, T2, VP UBND tỉnh - Xe 377

7:30 - Dự HN BCH Đảng bộ huyện - HT
13:30 - Kiểm tra công tác bảo vệ thi công dự án KBNN huyện -

7:30 - Dự HN BCH Đảng bộ huyện - HT
13:30 - Dự HN BCH Đảng bộ huyện - HT

7:30 - Dự HN BCH Đảng bộ huyện - HT
13:30 - Dự HN BCH Đảng bộ huyện - HT

Thứ 4
(18/10)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra tiến độ các dự án -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chủ trì thẩm tra tiêu chí NTM xã Thượng Lan - UBND xã Thượng Lan - Xe 729

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Chủ trì HN xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc đất tôn giáo Hoàng Mai - PH2, trụ sở UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Triển khai giám sát các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch -
13:30 - Triển khai giám sát các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch -

Thứ 5
(19/10)

7:30 - Chủ trì HN họp UBND huyện phiên T10 - PH3
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện - PH3, trụ sở UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
16:00 - Chủ trì họp BTV Đảng ủy - PH2, trụ sở UBND huyện

7:30 - Dự họp UBND huyện tháng 10 - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện - PH3, trụ sở UBND huyện
8:30 - HN tháo gỡ vướng mắc GPMB, thi công dự án hạ tầng CCN Hoàng Mai - PH2, trụ sở UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp UBND huyện phiên T10 -
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện - PH2
16:00 - Dự HN họp BTV Đảng ủy - PH2

7:30 - Dự họp UBND huyện phiên T10 - PH3
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2
16:00 - Dự HN họp BTV Đảng ủy - PH2

Thứ 6
(20/10)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(21/10)

 

 

 

 

 

 

CN
(22/10)

 

 

 

 

 

 

Văn Lộc