Thứ 6, 22/02/2019 22:27:18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 42 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Ngày đăng: 09-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(09/10)

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất khu đô thị Đình Trám - Sen hồ -
13:30 - Chủ trì HN làm việc với các xã thu hồi đất đấu giá -

7:00 - Kiểm tra, thông qua các văn kiện chỉ đạo Đạo diễn - BCH Quân sự huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(10/10)

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất khu đô thị Đình Trám - Sen hồ -
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất khu đô thị Đình Trám - Sen hồ -
17:00 - Gặp mặt, trao đổi công tác với BTV Thành ủy Bắc Giang - Xe 188

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
14:00 - Họp Tổ kiểm tra Huyện ủy - PH 2
17:00 - Gặp mặt, trao đổi công tác với BTV Thành ủy Bắc Giang - Khách sạn Mường Thanh - Xe 729

7:00 - Kiểm tra công tác ATTP -
14:00 - Họp BCĐ rà soát, thống kê hộ nghào, cận nghèo huyện - Phòng họp gác 3, UBND huyện
17:00 - Gặp mặt, trao đổi công tác với BTV Thành ủy Bắc Giang - Xe 188

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ - PH 2
15:30 - Chủ trì Hội nghị thẩm định phương án BTGPMB khu Vai Cầy - Quang Châu -
17:00 - Gặp mặt, trao đổi công tác với BTV Thành ủy Bắc Giang - Khách sạn Mường Thanh

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
17:00 - Dự HN gặp mặt, giao lưu BTV thành phố BG - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
17:00 - Dự giao lưu thành ủy TPBG - Xe 729

Thứ 4
(11/10)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất khu đô thị Đình Trám - Sen hồ -

7:30 - Thăm tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp - xe 729 - Cty Tâm Tín - Tăng Tiến, Cty Đức Lợi - Nếnh
15:30 - Dự gặp mặt ngày doanh nhân - xe 729 - Khách sạn Mường Thanh

7:30 - Đại hội Hội Khuyến học huyện - Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -
13:30 - Dự HN sơ kết chỉ thỉ 18 về ATGT - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(12/10)

7:00 - Tiếp dân HĐND huyện tại thôn Râm, xã Tự Lạn - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại cơ sở - Thôn Nhẫm Chợ, xã Trung Sơn - Xe 377
13:30 - Kiểm tra lò đốt rác xã Việt Tiến -
14:45 - Kiểm tra lò đốt rác xã Ninh Sơn -
16:00 - Làm việc với Đoàn công tác-Văn phòng Điều phối NTM tỉnh - PH3, trụ sở UBND huyện - Xe 729

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại cơ sở - thôn Chu Xá, xã Quang Châu - Xe 086
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -

7:00 - Tiếp dân tại thôn Thiết Nham, xã Minh Đức - Xe 729
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện -

7:00 - Tiếp dân tại thôn Mai Vũ, xã Ninh Sơn -
13:30 - Dự giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(13/10)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Họp Hội đồng thẩm định giá đất - PH 3

7:00 - Tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp - Quang Châu, Hoàng Ninh
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -
13:30 - Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất Khu B-Khu đô thị Đình Trám Sen Hồ -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Chủ trì HN phản ánh kết quả tiếp dân - PH3

Thứ 7
(14/10)

 

 

 

 

 

 

CN
(15/10)

 

 

7:00 - Dự ĐH TDTT tỉnh Bắc Giang - Sân vận động tỉnh

 

 

 

Ban biên tập