Thứ 6, 22/02/2019 21:33:08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN - TUẦN 41 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Ngày đăng: 02-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(02/10)

7:00 - Dự đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện - HT
13:30 - Chủ trì HN xem xét tiến độ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ - PH3

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm - Tầng 4, Hội trường trung tâm, Quảng trường 3/2 - Xe 729

7:30 - Chủ trì Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 - Trường THCS Minh Đức - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự ĐH thi đua quyết thắng LLVT huyện - HT
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(03/10)

7:30 - Dự HN tổng kết chiến dịch bảo vệ môi trường - PH số 3,tầng 4 TT Hội nghị tỉnh - Xe 188
14:30 - Thăm tặng quà các cháu thiếu nhi Trường MN Tăng Tiến - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chủ trì tổ kiểm tra làm việc với Chi bộ phòng TCKH - Phòng TCKH
16:00 - Chủ trì hop Đảng ủy - PH 3

7:00 - Đi kiêm tra cơ sở -
14:30 - Thăm, tặng quà trẻ em Tết Trung thu - Trường TH Hương Mai - Xe 377

7:30 - Làm việc với xã Hồng Thái chuẩn bị công tác cưỡng chế -
8:00 - HN thẩm định đồ án điều chỉnh QH TP Bắc Giang-Ủy quyền phòng KTHT - Sở xây dựng - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:30 - Thăm tặng quà trường Tiểu học Vân Trung - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(04/10)

7:30 - Kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư - Xe 188
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập - Ban Chỉ huy Quân sự huyện
13:30 - Họp Ban chỉ đạo CCHC - PH 2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Chủ trì họp bàn giả quyết mộ số vấn đề về tôn giáo - Phòng học gác 2, UBND huyện

7:00 - Làm việc với Công ty Fu Giang - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(05/10)

8:00 - Dự HN bàn giải pháp phát triển thương hiệu làng nghề rượu Làng Vân - PH3
13:30 - Chủ trì HN họp báo trước khi thực hiện cưỡng chế khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ - PH3

7:00 - Dự HN bàn giải pháp phát triển thương hiệu rượu Làng Vân - PH3
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh tại Cao Bằng -

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Dự HN họp báo trước khi cưỡng chế thực hiện QĐ thu hồi khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ - PH3

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(06/10)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh tại Cao Bằng -

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Đối thoại với nhân dân thôn Hùng Lãm trước khi cưỡng chế - Xe 729

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(07/10)

 

 

7:00 - Tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh tại Cao Bằng -

 

 

 

CN
(08/10)

 

 

7:00 - Tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh tại Cao Bằng -

 

 

 

Ban biên tập