Thứ 6, 22/02/2019 21:28:01

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

Ngày đăng: 28-08-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(28/08)

8:00 - Dự HN họp BCĐ mở rộng địa giới hành chính - PH2-UBND tỉnh - Xe 188
13:30 - Dự HN diễn tập tại xã Việt Tiến - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chỉ đạo Diễn tập PCTT cụm xã Việt Tiến, Tự Lạn - xã Việt Tiến - Xe 188

8:00 - Làm việc cùng Đoàn kiểm tra bệnh Sốt xuất huyết - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:30 - Chỉ đạo diễn tập tại xã Tự Lạn - Xe 377

7:00 - Dự cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại xã Việt Tiến - Xe 729
13:30 - Dự cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại xã Minh Đức - Xe 729

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự diễn tập cứu sập,cứu nạn tại xã Việt Tiến -

7:30 - Dự HN giám sát HĐND tỉnh về cát sỏi lòng sông -
13:30 - Dự HN giám sát HĐND tỉnh về cát sỏi lòng sông -

Thứ 3
(29/08)

7:30 - Dự HN làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh về thực hiện KL của UBND, Chủ tịch tỉnh - PH3
13:30 - Chủ trì HN là việc với các cơ quan Nội chính - PH2

7:30 - Dự HN làm việc với Tổ công tác UBND tỉnh về thực hiện KT UBND, CT tỉnh - PH3
13:30 - Họp Đảng ủy các cơ quan UBND huyện - PH2, trụ sở UBND huyện

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
14:00 - Dự họp BCH Đảng ủy khối - Phòng họp gác 2, UBND huyện

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chủ trì HN chuẩn bị công tác bàn giao khu xử lý rác huyện - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(30/08)

7:30 - Dự Đại hội TDTT huyện - Xe 188
13:30 - Dự HN giám sát HĐND tỉnh về cát sỏi lòng sông - PH3

7:00 - Dự HN họp UBND tỉnh phiênT8 - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

6:30 - Khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII - Sân Văn hóa huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác QLNN lĩnh vực khoáng sản -

7:00 - Dự ĐH TDTT huyện - SVĐ
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(31/08)

7:30 - Dự ĐH hội cựu chiến binh huyện - HT
13:30 - Chủ trì HN sơ kết 8 tháng đầu năm về thu ngân sách - PH3

7:00 - Dự cùng đoàn giám sát NTM của MTTQ tỉnh tại xã Quảng Minh - Xe 729
13:30 - Dự cùng đoàn giám sát NTM của MTTQ tỉnh tại xã Thượng Lan - Xe 729
13:30 - Chủ trì HN sơ kết 8 tháng đầu năm về thu ngân sách -
13:30 - Chủ trì HN sơ kết 8 tháng đầu năm về thu ngân sách -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc với TAND tỉnh -
13:30 - Dự phiên họp thường kỳ HĐND huyện -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TTHĐND huyện - PH2

7:30 - Dự HN với UBMTTQ tỉnh giám sát NTM -
13:30 - Dự HN với UBMTTQ tỉnh giám sát NTM -

Thứ 6
(01/09)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN làm việc với đoàn đại biểu QH về giám sát thực hiện giải quyết ý kiến cử tri - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN làm việc với đoàn đại biểu QH về giám sát thực hiện giải quyết ý kiến cử tri -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(02/09)

 

 

 

 

 

 

CN
(03/09)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập