Thứ 6, 22/02/2019 21:10:36

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Ngày đăng: 07-08-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(07/08)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự HN họp BCĐ tổng kết NQTW3 - PH2-Huyện ủy

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
9:00 - Làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh - Trụ sở Ban Quản lý các KCN
14:00 - Họp BCĐ tổng kết NQ TW 3, khóa VIII - PH2, trụ sở Huyện ủy

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc với xã Tiên Sơn -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(08/08)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra tiến độ các dự án - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

8:30 - Dự HN triển khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND - Ph 3, Sở Nội vụ
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - HN đề xuất giải pháp kiểm soát xe quá tải - Sở GTVT
14:00 - Làm việc với Sở TNMT về công tác QLNN về đất đai - PH3
14:00 - HN thống nhất hướng tuyến vành đai 4 - Ban QLDA các công trình GT

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự họp HĐND xã Tự Lạn -

Thứ 4
(09/08)

7:00 - Dự họp Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:30 - Chủ trì HN đánh giá tiến độ NTM - PH3

7:00 - Dự họp Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:30 - Dự HN đánh giá tiến độ NTM 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm - PH3

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - Phòng họp gác 3, Huyện ủy
14:00 - Dự Hội thi "Em yêu làn điệu dân ca quan họ" - Chùa Bổ Đà

7:00 - Dự họp Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(10/08)

7:00 - Kiểm tra tiến độ các dự án -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chủ trì HN sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm - Hội trường UBND huyện
13:30 - Đi công tác Hà Nội - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện -

Thứ 6
(11/08)

7:00 - Chủ trì giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT HUyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết năm học 2016-2017 - Trung tâm HN tỉnh
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp HĐND xã Hoàng Ninh -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(12/08)

 

 

 

 

 

 

CN
(13/08)