Chủ nhật, 17/02/2019 12:40:17

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

Ngày đăng: 24-07-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(24/07)

7:00 - Dự HN họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:30 - Chủ trì HN họp BCĐ diễn tập KVPT - PH3
15:00 - Chủ trì HN họp BCĐ diễn tập PCTT-TKCN huyện - PH3

7:00 - Họp BTV Huyện ủy -
13:30 - Họp BCĐ khu vực phòng thủ huyện - PH3, trụ sở UBND huyện
15:00 - Họp BCĐ diễn tập PCTT-TKCN huyện - PH3, trụ sở UBND huyện

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH gác 2, Huyện ủy
7:30 - Dự HN sơ kết về phát triển du lịch - T2, VP UBND tỉnh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc với TAND tỉnh - Xe 377
13:30 - HN thẩm định ĐTM - Sở TNMT - Xe 377

7:00 - Dự HN họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn - Xe 086
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(25/07)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn - Xe 188

7:00 - Sơ kết 6 tháng triển khai mô hình SX Công nghệ cao - Hội trường UBND huyện Yên Dũng - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS - Trung tâm HN tỉnh Bắc Giang - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban khối nội chính - Huyện ủy
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(26/07)

7:00 - Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS - HT
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS - Hội trường lớn UBND huyện
13:30 - HN nghiệm thu dự án KHCN cấp tỉnh - tầng 5, Sở KHCN - Xe 729

7:30 - Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS huyện - Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giải quyết đơn ông Giới, xã Việt Tiến - Thanh tra tỉnh - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS - HT
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS - HT
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(27/07)

7:30 - Dự HN tổng kết 6 năm thi hành luật thanh tra - PH3-tầng 4, TTHN tỉnh - Xe 188
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra trật tự xây dựng -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(28/07)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
14:30 - Chủ trì HN sơ kết 6 tháng đầu năm Đảng ủy - PH3

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - PH gác 2, UBND huyện
14:30 - Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm Đảng ủy - PH gác 3, UBND huyện

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
14:30 - Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm Đảng ủy - PH3

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
14:30 - Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm Đảng ủy - PH3

Thứ 7
(29/07)

 

 

 

 

 

 

CN
(30/07)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập