Chủ nhật, 17/02/2019 12:29:21

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Ngày đăng: 22-05-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(22/05)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN Chủ tịch UBND tỉnh về làm việc với BCH QS huyện - BCH Quân sự - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Đón, làm việc cùng Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn - THCS Hương Mai, TH Minh Đức - Xe 377
13:30 - Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn - PH 2, UBND huyện

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - HN kiểm tra giải quyết đơn thư KNTC -
14:00 - Làm việc với TAND huyện -
14:00 - Làm việc với báo sức khỏe cộng đồng -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(23/05)

7:00 - Kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm - Xe 188
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban NTM 5 tháng đầu năm - Phòng họp tầng 1, nhà A liên cơ quan tỉnh - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh - Xe 729
14:00 - Làm việc với Tòa án nhân dân huyện -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(24/05)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Thẩm định NTM xã Tự Lạn - Xe 377
14:00 - HN kiểm tra thi hành pháp luật trong lĩnh vực kiểm lâm, thú y -

7:00 - Kiểm tra công tác ATTP trên địa bàn huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(25/05)

7:00 - Họp BTV Huyện ủy -
7:30 - HN giải quyết khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển KTXH - PH tầng 2, UBND tỉnh - Xe 188
13:30 - Chủ trì HN đối thoại với nhân dân thôn Hùng Lãm 1,2,3, xã Hồng Thái - Xe 188

7:00 - Họp BTV Huyện ủy -
14:00 - Thông qua PA phòng chống thiên tai với tỉnh - Xe 377

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH 2, Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Họp BTV Huyện ủy -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN họp BTV Huyện ủy -
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(26/05)

7:00 - Chủ trì giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Dự Giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tich UBND huyện - PH 2, UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(27/05)

 

 

 

 

 

 

CN
(28/05)

 

 

 

 

 

 

Văn Lộc - BBT