Chủ nhật, 17/02/2019 22:37:21

Những kết quả nổi bật trong sản xuất, chăn nuôi năm 2017

Ngày đăng: 09-01-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Xác định sản xuất, chăn nuôi là trụ đỡ cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ thương mại. Trong năm 2017, Huyện ủy-UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa; tiếp tục đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, chăn nuôi; tích cực tham gia dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng sản xuất chuyên canh đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tổng giá trị đạt 1353 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 0,04%, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 97 triệu đồng/ha/năm

Cánh đồng hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung

Toàn huyện đã thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa cho hàng nghìn héc ta ở hầu hết các xã, thị trấn; hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh rau, củ, quả phục vụ chế biến và xuất khẩu. Diện tích lúa thơm chất lượng, lúa chất lượng là 2.550ha, đạt 102% so với kế hoạch, chiếm 39,5% tổng diện tích gieo cấy và cho năng suất cao hơn so với các giống đại trà khác. Nhiều cánh đồng mẫu cho thu nhập cao như: Cánh đồng mẫu chuyên cấy lúa, trồng hành, rau chế biến ở thôn Tĩnh Lộc; cánh đồng chuyên trồng hoa ở thôn Nghĩa Hạ xã Nghĩa Trung; cánh đồng chuyên trồng ớt cay, trồng dưa lê xanh ở thôn Kim Sơn xã Thượng Lan; cánh đồng trồng lạc ở các xã Minh Đức; Ninh Sơn; Trung Sơn; Thượng Lan, hay cánh đồng mẫu cấy lúa ở Quảng Minh; Vân Trung; Hồng Thái. Vùng ra an toàn phục vụ chế biến với diện tích 100ha được tập trung ở các xã Quảng Minh, Bích Động, thị trấn Nếnh, Hương Mai, Thượng Lan. Nhiều trang trại đã triển khai, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế nổi trội. Các vùng chuyên nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm ở Nghĩa Trung; Việt Tiến; Hương Mai; Bích Sơn; Ninh Sơn thực sự là những điểm sáng trong bức tranh của sản xuất, chăn nuôi. Về chăn nuôi, mặc dù tình hình giá cả có nhiều bất lợi, song tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được duy trì

Mô hình trồng rau an toàn tại thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn

Trang trại nuôi lợn ở xã Hương Mai

Với những gì đã có được trong sản xuất, chăn nuôi của năm 2017, cùng với  sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các đoàn thể và nhân dân, chắc rằng trong năm 2018 sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả cao hơn nữa 

Danh Thắng