Chủ nhật, 17/02/2019 23:02:39

Năng suất lúa đạt 62 tạ/ha

Ngày đăng: 03-07-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Đến  nay,huyện Việt Yên đã thu hoạch xong 100% diện tích lúa Chiêm xuân, (6.430 ha lúa), năng suất của các trà đạt 62 tạ/ha, sản lượng ước đạt 39.866 tấn, bằng 103% cùng kỳ 2017.

Bà con nông dân thu hoạch lúa Chiêm xuân

Trong đó năng suất của các giống lúa lai ước đạt 73tạ/ha; giống lúa chất lượng ước đạt 67 tạ/ha. Có được kết quả này là do huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương  đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, triển khai xây dựng Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng NTM... chủ động các phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại cho cây trồng,  thực hiện các chính sách  dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; tập trung tu sửa, nạo vét kênh, mương đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Phát huy kết quả đạt được, vụ mùa năm 2018, huyện Việt yên có kế hoạch gieo trồng 7.280 ha cây trồng, trong đó có 6.300 ha lúa. Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích gieo cấy bằng các giống lúa năng suất, chất lượng với các giống chủ lực như Khang dân 18, Bắc Thơm 7, Nàng xuân, Thiên ưu 8, Kim cương 111, BC 15...  và các giống lúa lai, phấn đấu đạt năng suất 57 tạ/ha, sản lượng 35.910 tấn.

Nguyễn Hạnh