Chủ nhật, 17/02/2019 22:59:17

Gặt điểm đánh giá năng suất lúa vụ Chiêm xuân 2017

Ngày đăng: 12-06-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Việt Yên về việc thành lập tổ gặt điểm đánh giá năng suất lúa vụ  chiêm xuân năm 2017. Tổ gặt điểm của huyện đã thông báo và xây dựng lịch gặt điểm đối với các xã theo Quyết định của UBND huyện. Đến nay, tổ đã phối hợp với UBND các xã Hương Mai, Nghĩa Trung, Hồng Thái, Quảng Minh tổ chức gặt điểm theo cơ cấu giống lúa xã triển khai. Cùng tham gia gặt điểm, đánh giá năng suất lúa tại xã có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ khuyến nông, cán bộ văn phòng thống kê xã và BLĐ các thôn của các xã trên.

Tổ công tác gặt điểm, đánh giá năng suất các giống lúa vụ xuân 2017 của huyện đã triển khai nội dung, phương pháp cách thức tiến hành gặt điểm tới toàn thể các thành viên tham gia gặt điểm, đánh giá năng suất. Việc bố trí địa điểm gặt và các điều kiện đảm cho công tác gặt điểm, đánh giá năng suất được các xã chuẩn bị khá chu đáo, kết quả gặt điểm đảm bảo khách quan, sát với thực tế được các thành viên trong tổ công tác huyện, UBND các xã đánh giá cao.

Một số hình ảnh gặt điểm tại xã Nghĩa Trung

Kết quả gặt điểm tại xã Hương Mai cho năng suất bình quân 58,87 tạ/ha, xã Nghĩa Trung cho năng suất bình quân 60,90 tạ/ha. Trong thời gian tới tổ công tác tiếp tục tổ chức gặt điểm, đánh giá năng suất tại xã Hồng Thái và xã Quảng Minh.

Từ kết quả gặt điểm giúp cho UBND các xã có cơ sở đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân 2017 tại địa phương. Từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện những vấn đề liên quan tới công tác chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống lúa, mùa vụ và các biện pháp kỹ thuật tác động để các vụ sản xuất tới đây tiếp tục gặt hái những thành công hơn nữa.

KS Xuân Hậu - Trạm Khuyến nông Việt Yên