Thứ 6, 22/02/2019 22:01:14

Thủ tục hành chính cấp huyện

CÔNG BỐ SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CẤP HUYỆN

STT Lĩnh vực Số TTHC theo quy trình ISO Số TTHC theo  QĐ 18 Số TTHC theo QĐ công bố TTHC  TTHC mới ban hành TTHC bãi bỏ TTHC sửa đổi Tổng số TTHC...

Công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở công thương tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Theo đó: Tổng số TTHC sửa đổi trong...

Công bố danh mục TTHC ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 12/7/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT về việc Công bố danh mục TTHC ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng...

Công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên đia bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên đia bàn tỉnh...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Trình tự thực hiện: a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Trung tâm Y tế huyện, thành phố; thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ; thông báo thời gian kiểm tra kiến thức. + Thời gian: Giờ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẤP HUYỆN

Căn cứ Quyết định số 891 /QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cấp...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Trình tự thực hiện: a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và nộp phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đến Trung tâm Y tế huyện. + Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần (tại khoa...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Trình tự thực hiện: a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến Trung tâm Y tế huyện. + Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần. b) Bước 2: Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ...

1. Lĩnh vực xây dựng. 2. Lĩnh vực Tài chính. 3. Kế hoạch đầu tư. 4. Lĩnh vực tư pháp. 5. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. 6. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và x...

Quyết đinh 87/ QĐ-UBND ngày 15/09/2009 Về việc bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ng...

HD thủ tục hành chính

Bắc Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn

Ngày 23/7/2018, Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên...

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3   STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC Phạm vi I. LĨNH VỰC...

Hướng dẫn thủ tục hành chính

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Để tìm hiểu thông tin chi tiết về thủ tục hành chính, xin mời quý khách tra cứu thủ tục hành chính với các mục sau đây:  ...

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

STT Mã thủ tục Danh sách thủ tục Phạm vi Hành động I TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  ...

Thủ tục HC cấp xã

Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 15/09/2009 Về việc bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND...

Bộ TTHC cấp xã ban hành năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) STT...

Subscribe to HD thủ tục hành chính