Chủ nhật, 17/02/2019 23:15:57
STT Mã đề tài Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian
1 DTKH-2016-07 Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Việt Yên Thanh tra huyện Việt Yên 2016
2 DTKH-2016-06 Xây dựng mô hình thâm canh cây nghệ vàng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2016
3 DTKH-2016-05 Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện Ban Tuyên giáo Huyện ủy 2016
4 DTKH-2016-04 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động tham mưu của Cán bộ, công chức tại bộ phận tổng hợp - Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND huyện 2016
5 DTKH-2016-03 Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá trắm đen tại huyện Việt Yên – Bắc Giang Công ty cổ phần Mai Việt-Bắc Giang 2016
6 DTKH-2016-02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Modified Atmosphere Packaging (MAP) kết hợp với xử lý Calcium chloride (CaCl2 ) cho bảo quản nấm tươi qui mô gia trại, trang trại trên địa bàn huyện Việt Yên Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2016
7 DTKH-2016-01 Xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống khoai tây MARABEN sạch bệnh (f1 giống của Đức) và ứng dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây Trạm Bảo vệ thực vật huyện Việt Yên 2016
8 DTKH-2015-06 Phòng chống xâm hại ở trẻ em trên địa bàn huyện Việt Yên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
2015 to 2016
9 DTKH-2015-05 Điều tra dư luận xã hội về đáp ứng sự hài lòng của nhân dân trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện năm 2015, thực trạng và giải pháp Ban tuyên giáo huyện ủy
2015 to 2016
10 DTKH-2015-04 Nâng cao công tác quản lý vệ sinh ATTP tại các trường Mầm non trên địa bàn xã Tiên Sơn Trường Mầm non Tiên Sơn 1
2015 to 2016
11 DTKH-2015-03 Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho UBND cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên Phòng Tài chính Kế hoạch
2015 to 2016
12 DTKH-2015-02 Ứng dụng chế phẩm sinh học xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn trên địa bàn xã Bích Sơn, huyện Việt Yên Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
2015 to 2016
13 DTKH-2015-01 Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình khoai sọ KS4 tại huyện Việt Yên" Trạm Khuyến nông huyện Việt Yên
2015 to 2016