Thứ 6, 22/02/2019 21:07:12

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên Chung sức xây dựng về đích Nông thôn mới

Ngày đăng: 03-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên thời gian qua đã cùng các ngành, các cấp trong huyện chủ động, tích cực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách. Qua đó, đã góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thủ Tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm huyện Việt Yên

Xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện trong giai đoạn 2010-2020, lớn cả về phạm vi, quy mô và nguồn lực. Chương trình thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện và chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, tiêu chí về giáo dục là một tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xác định nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nói chung và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nói riêng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí liên quan; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Việt Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham mưu UBND huyện cùng chính quyền các địa phương xây mới 268 phòng học kiên cố, hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn và mở rộng thêm 25.222m2 diện tích đất cho các trường MN, TH, THCS với tổng kinh phí đầu tư trên 200 tỉ đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được nhiều nguồn kinh phí, xây dựng được nhiều công trình (vệ sinh, thư viện, trang trí trường lớp,…) góp phần cùng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện hoàn thành tốt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia về CSVC. Đến nay, tỉ lệ phòng học kiên cố toàn huyện đạt 89,88%, vượt 1.42% kế hoạch năm 2018 (tăng 3,21% so với năm 2017); tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở cả 3 bậc học (MN, TH, THCS) đạt 91,94%, so với tiêu chuẩn nông thôn mới vượt 20,94%.

Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng được đầu tư mới

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh toàn ngành đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động như: tạo  môi trường, cảnh quan sư phạm, trồng cây xanh, bồn hoa, cây cảnh, trang trí trường lớp, cùng địa phương vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng đường hoa… những việc làm trên cùng với chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, CSVC trường lớp khang trang, hiện đại, cảnh quan sư phạm nhà trường sáng, xanh, sạch, đẹp đã khẳng định ngành GD&ĐT Việt Yên luôn quyết tâm cao cùng toàn hệ thống chính trị của huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng huyện Việt Yên là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, ngày 08/11/2018 Thủ tướng Chính phú đã ký Quyết định số 1494/QĐ-TTg công nhận huyện Việt Yên là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bắc Giang.

Môi trường, cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp

Để tiếp tục phát huy những thành tích đáng tự hào mà ngành Giáo dục Việt Yên đạt được trong các năm học qua, thời gian tới ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nhà giáo; phối hợp cùng với chính quyền địa phương, phụ huynh chăm lo việc học tập của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; tham mưu UBND huyện tiếp tục đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học nhằm củng cố vững chắc các tiêu chí về giáo dục của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm, phấn đấu duy trì và giữ vững vị trí tốp của tỉnh. Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD) theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì 19/19 xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi và PCGD TH mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2 theo hướng bền vững.

Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên