Chủ nhật, 17/02/2019 23:49:51

Chương trình công tác

STT Trích yếu File
1 Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 02/2019
2 Chương trình công tác tháng 02 của UBND huyện
3 Chương trình công tác của Ban pháp chế- HĐND huyện năm 2019
4 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01/2019
5 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12/2018
6 Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 12/2018
7 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11/2018
8 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/10/2018
9 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10/2018
10 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/8/2018

Pages