Thứ 6, 19/10/2018 19:09:33

Chương trình công tác

STT Trích yếu File
1 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10/2018
2 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/8/2018
3 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9/2018
4 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018
5 Chương trình công tác tháng 8/2018 của HĐND huyện
6 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2018
7 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2018
8 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01/2018
9 Chương trình công tác của HĐND tháng 8/2017
10 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8/2017

Pages