Thứ 3, 11/12/2018 15:00:49

Chương trình công tác

STT Trích yếu File
1 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12/2018
2 Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 12/2018
3 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11/2018
4 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/10/2018
5 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10/2018
6 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/8/2018
7 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9/2018
8 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018
9 Chương trình công tác tháng 8/2018 của HĐND huyện
10 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2018

Pages