Chủ nhật, 17/02/2019 12:31:36

Việt Yên: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 32 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 20-09-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 19/9/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 32 ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự thời gian qua trên địa bàn cả nước, cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện, tình hình tư tưởng của nhân dân trong huyện, nhất là những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh quốc gia và tình hình nhân dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thảo luận về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và thông qua Luật An ninh mạng; nghe đồng chí Nguyễn Văn Kiệm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung, những giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 32 của Bộ Chính trị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HHĐND huyện nhấn mạnh: Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam; quá trình hội nhập quốc tế đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội những yêu cầu nhiệm vụ mới, do đó đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ luật công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vi chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí kịp thời, chính xác, đúng luật để định hướng dư luận nhằm đấu tranh có hiệu quả những luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành trong khối tăng cường tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của huyện một cách chính thống, thường xuyên để người dân hiểu đúng, hiểu rõ, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác không nghe theo kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo. Từ huyện đến cơ sở cần chủ động và làm tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”. Công an huyện tăng cường quản lý các đối tượng có biểu hiện bất mãn chính trị, các đối tượng tiền án, tiền sự, cải tạo không giam giữ; xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng quy định, đúng pháp luật.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tố giác tội phạm, nhân rộng các mô hình tự quản về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự.

                                                                                           Danh Thắng