Thứ năm, 21/02/2019 04:45:55

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Việt Yên

Ngày đăng: 08-09-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng 8/9/2017, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với đại diện đảng viên của Đảng bộ huyện Việt Yên. Cùng dự, ở tỉnh có lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Bí thư chi bộ cơ sở, Bí thư Đảng ủy trực thuộc và gần 100 bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Thân Văn Khoa và đồng chí Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Cảnh chủ trì buổi tiếp xúc đối thoại

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 16 ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt như: vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tình hình triển khai, thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác tổ chức cán bộ. Vấn đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc đối thoại

Đồng chí Đoàn Văn Mật, Bí thư Chi bộ thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc đối thoại

Cùng với đó, các ý kiến còn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, cũng như công tác bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ ở xã, thị trấn. Tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên ở nông thôn do công tác phát triển đảng viên mới gặp khó khăn về nguồn kết nạp. Các đại biểu cũng đã kiến nghị với cấp trên cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ với đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cở, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giữa cấp chính quyền, với cấp ủy đảng ở xã, thị trấn. Một số đồng chí cũng đã nêu lên những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiện vụ chính trị ở địa phương, trong việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến cho rằng, để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thì vai trò của bí thư chi bộ, người đứng đầu là rất quan trọng. Khi bí thư chi bộ, người đứng đầu và gia đình, người thân mà gương mẫu, nói đi đôi với làm thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo sẽ suôn sẻ.

Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải trình, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu

Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu phát biểu tại hội nghị. Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận những kiến nghị, những kinh nghiệm của cấp ủy các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; đồng cảm với những khó khăn của cơ sở, của những người làm công tác đảng ở thôn, khu phố. Đồng chí cũng giải thích, giải trình một số vấn đề mà các đại biểu kiến nghị như: quy định những điều đảng viên không được làm, công tác tập hợp, quy tụ các đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt ở các đoàn thể để cấp ủy theo dõi đưa vào nguồn kết nạp đảng. Đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thì người bí thư chi bộ cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người cầm lái, người đứng đầu; phải thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; cá nhân mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước nhiệm vụ được giao.

Định hướng cho công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới của Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh, của huyện. Tập trung cao cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Làm tốt công tác dân vận của Đảng cũng như của chính quyền mà trọng tâm là triển khai, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đốn đảng của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Danh Thắng