Thứ bẩy, 23/02/2019 05:29:06

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM chuyên đề năm 2019

Ngày đăng: 17-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Việt Yên có các đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; trưởng, phó các Ban Xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; các cơ quan trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện cùng hơn 5400 đảng viên tại các điểm cầu 19 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Việt Yên

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư- Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề và chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

 ​                                                                                               Nguyễn Hạnh