Thứ năm, 21/02/2019 04:24:35

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 30-11-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng 29/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tại điểm cầu huyện Việt Yên, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, đảng viên khối Đảng Đoàn thể và đảng viên khối Các cơ quan Nhà nước huyện. Dự hội nghị còn có đông đảo cán bộ, đảng viên tại điểm cầu các xã thị trấn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương 6 đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động đến sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới; nhằm giúp các cấp, các ngành nắm vững và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết tại hội nghị

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu các bộ, ngành, địa phương phải học tập một cách nghiêm túc, đầy đủ để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, trên quan điểm bám và nắm rõ đường lối, quan điểm các nghị quyết đã được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII thảo luận kỹ và ban hành.

Tại hội nghị này các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian 1,5 ngày, từ sáng ngày 29 đến sáng ngày 30/11/2017. Chiều ngày 30/11 các chi, đảng bộ tổ chức cho các đảng viên thuộc chi đảng bộ mình nghiên cứu tài liệu, thảo luận tại cơ quan, đơn vị và viết bài thu hoạch. Thời gian nộp bài thu hoạch và các ý kiến thảo luận gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy chậm nhất ngày 5/12/2017.

Mạnh Uyên