Thứ năm, 21/02/2019 04:20:18

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Ngày đăng: 19-05-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 19/5/2017, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 Các đồng chí lãnh đạo HU-HĐND-UBND và các dại biểu dự hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy Viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên; cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, các xã, thị trấn, các báo cáo viên Huyện ủy, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy và toàn thể đảng viên khối các Đảng, Đoàn thể của huyện.

Đồng chí Mai Văn Ninh,Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” với các nội dung: quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên nhân, hình thức, biểu hiện cụ thể, hậu quả, tác hại và các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII. Trong đó cần chú trọng vào một số vấn đề chủ yếu đó là: tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; nắm bắt thêm nhiều thông tin, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách, những bài học về nhân cách của Bác, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn được nghe đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Danh Thắng