Thứ 6, 22/02/2019 21:06:05

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Ngày đăng: 02-07-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 29/6, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Dự tại điểm cầu huyện Việt Yên có đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên; 270 đại biểu là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đảng viên thuộc các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể; đảng viên thuộc khối các cơ quan Nhà nước huyện cùng hơn 5.300 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng cán bộ đảng viên tại điểm cầu huyện Việt Yên

Sau hội nghị quán triệt, Huyện ủy đã tổ chức thảo luận, hướng dẫn các đại biểu viết bài thu hoạch.

Huyện ủy giao cho đồng chí Bí thư Đảng bộ Quân sự, Công an và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào nội dung được tiếp thu tại hội nghị cấp huyện chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên của đơn vị; tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch, chấm bài thu hoach đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018. Giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện và cơ sở căn cứ nội dung của Nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp ủy và ngành dọc cấp trên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong huyện, thời gian hoàn thành trong tháng 7/2018.

Thu Lợi