Thứ năm, 21/02/2019 04:41:51

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị khu vực I nghiên cứu thực tế tại Việt Yên

Ngày đăng: 05-11-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 02/11, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung (B10-17), Học viện Chính trị khu vực I, do Thạc sĩ Tạ Thị Minh Phú, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng làm trưởng Đoàn đã tổ chức buổi nghiên cứu, học tập thực tế tại huyện Việt Yên, với chủ đề: "Tìm hiểu việc vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở Đảng bộ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hiện nay", theo tinh thần Công văn số 1057/HVCTKVI, ngày 31/10/2017 của Giám đốc Học viện về "Tổ chức lớp học thí điểm kết hợp giữa giảng đường với hiện trường".

Quang cảnh buổi trao đổi, tọa đàm

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trưởng các Ban xây dựng đảng của Huyện ủy.

Tại đây, các giảng viên, học viên của Học viện đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giới thiệu khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội, những thành tựu nổi bật mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Việt Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018.

Đồng chí Chu Bá Toàn, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi tại buổi tọa đàm

Tiếp đó, đồng chí Chu Bá Toàn, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã trao đổi, tọa đàm với đoàn về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ của Đảng bộ huyện Việt Yên.

Thông qua buổi học tập, nghiên cứu đã giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trên cơ sở gắn lý luận với thực tiễn, nắm bắt được sự vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, luân chuyển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Đảng bộ huyện Việt Yên, trên cơ sở từ kinh nghiệm thực tế đó cùng với kiến thức lý luận chính trị được tiếp thu tại nhà trường để sau khi kết thúc khóa học sẽ vận dụng vào việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ở nơi học viên đang công tác có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   ĐỖ TRỌNG- BTG HUYỆN ỦY