Thứ năm, 21/02/2019 05:09:26

Đoàn giám sát số 10 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại huyện Việt Yên

Ngày đăng: 06-06-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 05/6, Đoàn giám sát số 10 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Tống Ngọc Bắc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Việt Yên. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát số 10 của BTV Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với huyện Việt Yên.

Sau khi nghe đánh giá của Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đánh giá cũng như những mặt mạnh và mặt còn hạn chế mà Đoàn Giám sát đã nêu ra trong quá trình thực hiện giám sát tại huyện Việt Yên. Đồng chí cũng khẳng định, trong thời gian tới, trên cơ sở báo cáo của Đoàn Giám sát, Huyện ủy Việt Yên sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những điểm, hạn chế để việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05  của Bộ Chính trị  trên địa bàn huyện Việt Yên có hiệu quả hơn.

Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tính ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trưởng Đoàn Giám sát đã đề nghị: Huyện ủy Việt Yên cần đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo các đồng chí cấp ủy phụ trách xã, thị trấn tăng cường về cơ sở dự các buổi sinh hoạt đảng nhật cũng như sinh hoạt chuyên đề. Qua đó hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cũng mong rằng, trong thời gian tới, Huyện ủy Việt Yên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, làm tốt công tác xây dựng đảng, đảm bảo việc đưa các Chỉ thị, Nghị Quyết của đảng vào cuộc sống ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Nguyễn Hạnh