Thứ năm, 21/02/2019 04:24:10

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA-GIÁM SÁT

Ngày đăng: 12-10-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về công tác xây dựng đảng cho các đồng chí là bí thư chi bộ dưới cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Trong các ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2017 UBKT Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và công tác tổ chức xây dựng đảng cho hơn 170 đồng chí là Bí thư các chi bộ thôn, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; các đồng chí phó Ban tổ chức, phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Quý Dương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn

Trong thời gian hai ngày các đồng chí đã được tiếp thu, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng; Quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát; Quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; Công tác tổ chức xây dựng đảng; Công tác đảng viên....

Ngoài ra các học viên đã được trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn vướng mắc tại cơ sở trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật;  Những vấn đề liên quan đến công tác đảng viên cũng như công tác tổ chức cơ sở đảng; Những kiến nghị đề xuất với cấp trên...

Với những kiến thức đã được tiếp thu các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở sẽ vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, từng bước khắc phục những hạn chế tại cơ sở, tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 sát với tình hình thực tiễn, đồng thời nắm chắc hơn chức năng nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy; phương pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua dó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.                                                                       

Nguyễn Quý Dương