Thứ 6, 22/02/2019 21:19:16

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng

Ngày đăng: 12-09-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 11/9, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 100 Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở. 

Trong thời gian 1/2 ngày, các học viên được nghe lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ bồi dưỡng kiến thức về Quy trình kiểm tra, tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ cơ sở.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của Cấp uỷ cơ sở, từ đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                      Nguyễn Hạnh