Chủ nhật, 17/02/2019 13:36:46

Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và chủ tịch công đoàn các nhà trường trực thuộc phòng GD và ĐT huyện Việt Yên

Ngày đăng: 17-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 16/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và Chủ tịch công đoàn các nhà trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào  tạo  huyện Việt Yên.

Đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại đây, các học viên đã được nghe đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung cơ bản về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế và tình hình kinh - tế xã hội của tỉnh Bắc Giang; nội dung cơ bản và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI và VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Việt yên, từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác.

Nguyễn Hạnh