Thứ 6, 22/02/2019 22:23:09

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà 28/01/2019 Nguyễn Văn Phương
2 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu 28/01/2019 Nguyễn Văn Phương
3 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nguyễn Văn Hoàng) 24/01/2019 Nguyễn Văn Phương
4 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Nguyễn Văn Tiến) 11/07/2018 Nguyễn Đại Lượng
5 vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Đinh Quốc Thịnh) 11/07/2018 Nguyễn Đại Lượng
6 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Phùng Văn Trung) 11/07/2018 Nguyễn Đại Lượng
7 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Nguyễn Trọng Duy) 11/07/2018 Nguyễn Đại Lượng
8 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Ngô Thị Khanh) 11/07/2018 Nguyễn Đại Lượng
9 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Thân Thị Mỵ) 04/07/2018 Nguyễn Văn Phương
10 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Phí Xuân Hội) 04/07/2018 Nguyễn Văn Phương
11 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn 11/06/2018 Nguyễn Văn Phương
12 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Lương Văn Thọ, trú tại thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn 01/06/2018 Nguyễn Văn Phương
13 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Vũ Văn Quý) 28/05/2018 Nguyễn Văn Phương
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Đỗ Thị Yến) 30/05/2018 Nguyễn Đại Lượng
15 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nguyễn Văn Giang) 30/05/2018 Nguyễn Đại Lượng
16 QĐ xử phạt VPHC trong hoạt động xây dựng đối với công ty CP bê tông và xây dựng Quốc An 06/12/2017 Nguyễn Văn Phương
17 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Nguyễn Văn Thịnh 06/12/2017 Nguyễn Văn Phương
18 Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản: Nguyễn Hữu Sáu 03/11/2017 Nguyễn Văn Phương
19 QĐ xử phạt VPHC về lĩnh vực lao động, BHXH: công ty TNHH Bình Minh Korea 23/10/2017 Nguyễn Đại Lượng
20 QĐ xử phạt VPHC về lĩnh vực lao động, BHXH: công ty TNHH KELIM Vina 23/10/2017 Nguyễn Đại Lượng

Pages