Thứ bẩy, 23/02/2019 05:55:22

V/v Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Việt Yên

Ngày đăng Thứ 6, 2018-10-26 14:18
Số ký hiệu: 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Loại văn bản: Chỉ thị
Ngày ký: Thứ 6, October 26, 2018 - 14:15
Người ký: Lê Ô Pích
File gắn: PDF icon ct-3-2018-02-nang_cao_cl_ra_soat_vbqppl.pdf