Chủ nhật, 17/02/2019 22:35:30

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Vv tập trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn năm 2019 UBND Huyện 13/02/2019
2 Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc UBND huyện UBND Huyện 14/02/2019
3 Vv phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 UBND Huyện 15/02/2019
4 Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hành giao quân năm 2019 UBND Huyện 14/02/2019
5 Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT UBND Huyện 12/02/2019
6 V/v triển khai thực hiện "tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ" UBND Huyện 12/02/2019
7 Vv tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 UBND Huyện 11/02/2019
8 QĐ ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng huyện năm 2019 UBND Huyện 31/01/2019
9 Vv ủy quyền tiếp dân ngày 30/01/2019 UBND Huyện 29/01/2019
10 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà UBND Huyện 28/01/2019
11 QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu UBND Huyện 28/01/2019
12 QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nguyễn Văn Hoàng) UBND Huyện 24/01/2019
13 QĐ vv công bố các điểm dừng, đỗ xe taxi trên địa bàn huyện Việt Yên UBND Huyện 28/01/2019
14 QĐ ủy quyền ký QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện UBND Huyện 29/01/2019
15 KH kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND xã thị trấn năm 2019 UBND Huyện 28/01/2019
16 KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 UBND Huyện 28/01/2019
17 KH thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2019 UBND Huyện 25/01/2019
18 KH hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 UBND Huyện 25/01/2019
19 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 2019 UBND Huyện 22/01/2019 ,
20 Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật " mừng đảng - mừng xuân kỷ hợi" bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa 2019 UBND Huyện 22/01/2019

Pages