Thứ 6, 22/02/2019 21:17:46

Lịch tiếp dân

STT File gắn
1 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/10/2018 PDF icon cvct-1700-2018-uy_quyen_tiep_dan_30-10.pdf
2 Thông báo ủy quyền tiếp dân ngày 30/8/2018 PDF icon cvct-1368-2018-01.signed.pdf
3 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018 PDF icon tb-1-2018-02.signed-vietyen.pdf
4 Ủy quyền tiếp dân ngày 15/01/2016 PDF icon cvct-55-2016-03.signed.pdf
5 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2016 PDF icon tb-1-2016-02.signed.pdf
6 Thông báo về việc ủy quyền tiếp dân ngày 30/01/2015 PDF icon d-248-2015-ub.pdf
7 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2015 PDF icon d-246-2015-ub.pdf
8 Thông báo lịch tiếp dân của HĐND huyện năm 2014