Thứ 6, 22/02/2019 21:18:39

Khen Thưởng

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ về việc khen thưởng trong thực hiện công tác Dân số năm 2018 06/12/2018 Lê Ô Pích
2 QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập, chiến đấu phòng thủ cụm xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018 06/12/2018 Lê Ô Pích
3 QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tranh PCTP, TNXH 2017 08/02/2018 Lê Ô Pích
4 QĐ vv khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy kho hàng hóa tại thôn Vân Cốc 1, Vân Trung 12/02/2018 Lê Ô Pích
5 QĐ vv khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 22/03/2018 Lê Ô Pích
6 QĐ khen thưởng các tập thể, tiết mục đạt thành tích tại liên hoan hát quan họ huyện 2018 03/04/2018 Nguyễn Đại Lượng
7 QĐ vv khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2018 14/05/2018 Lê Ô Pích
8 Quyết định vv khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018 18/07/2018 Lê Ô Pích
9 QĐ khen thưởng cho cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào trại hè Bagico 20/07/2018 Lê Ô Pích
10 QĐ vv khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới xã Vân Hà 08/08/2018 Lê Ô Pích
11 QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học năm 2017-2018 15/08/2018 Lê Ô Pích
12 QĐ vv khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng NTM xã Tiên Sơn 14/12/2017 Lê Ô Pích
13 QĐ khen thưởng tổng kết phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2017 11/12/2017 Lê Ô Pích
14 QĐ khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng NN mới xã Hoàng Ninh 16/11/2017 Lê Ô Pích
15 QĐ vv khen thưởng tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu sập cụm xã Việt Tiến, Tự Lạn năm 2017 28/08/2017 Lê Ô Pích
16 QĐ vv khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm (2002-2017) hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 14/09/2017 Lê Ô Pích
17 QĐ khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng LLVT gđ 2012-2017 28/09/2017 Lê Ô Pích
18 Quyết định tặng danh hiệu thi đua năm 2016 12/01/2017 Lê Ô Pích
19 Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 2016 12/01/2017 Lê Ô Pích
20 Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM năm 2016 12/01/2017 Lê Ô Pích

Pages