Thứ 6, 22/02/2019 21:18:12

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện HĐND Huyện 28/01/2019
2 Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện HĐND Huyện 28/01/2019
3 BCKQ công tác tháng 7/2018 của HĐND huyện HĐND Huyện 27/07/2018
4 Chương trình công tác tháng 3/2018 HĐND Huyện 28/02/2018
5 KH thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện HĐND Huyện 28/12/2017
6 Kế hoạch thẩm tra, giám sát của Ban KTXH HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, NK 2016-2021 HĐND Huyện 27/11/2017
7 Kế hoạch khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện HĐND Huyện 17/11/2017
8 Chương trình công tác của HĐND tháng 11/2017 HĐND Huyện 27/10/2017
9 BC kết quả hoạt động của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện quý III/2017; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017 HĐND Huyện 24/10/2017
10 Vv thông báo đại biểu HĐND huyện không tham gia tiếp dân ngày 12/10/2017 HĐND Huyện 11/10/2017
11 Chương trình công tác HĐND huyện tháng 10/2017 HĐND Huyện 28/09/2017
12 Vv tổ chức và phân công đại biểu tiếp dân ngày 12/10/2017 HĐND Huyện 03/10/2017
13 BC tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và các cơ quan có liên quan về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập xã Tăng Tiến về thành phố Bắc Giang HĐND Huyện 11/09/2017
14 Chương trình công tác tháng 9 của HĐND huyện HĐND Huyện 30/08/2017
15 Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2016 của HĐND huyện HĐND Huyện 31/10/2016
16 Chương trình công tác của HĐND tháng 11/2016 HĐND Huyện 31/10/2016
17 Mời họp phiên họp thường kỳ tháng 10/2016 của TT HĐND huyện HĐND Huyện 21/10/2016
18 QĐ vv hỗ trợ kinh phí cho Uỷ ban MTTQ huyện để mua sách pháp luật phục vụ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Huyện 20/10/2016
19 GM HN xem xét báo cáo của Đoàn Giám sát việc thực hiện thu ngân sách nhà nước đối với nguồn thu ngoài quốc doanh HĐND Huyện 19/10/2016
20 Vv tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại buổi tiếp dân ngày 14/9/2016   HĐND Huyện 13/10/2016

Pages