Thứ bẩy, 23/02/2019 06:00:19

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01/2019

Ngày đăng Thứ hai, 2019-01-07 15:01
Số ký hiệu: 2061/Ctr-UBND
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ 6, December 28, 2018 - 15:00
Người ký: Lê Văn Thiệp
File gắn: PDF icon cvct-2061-chuong_trinh_cong_tac_thang_1-2019.pdf