Thứ năm, 13/12/2018 21:01:36

BCKQ công tác tháng 7/2018 của HĐND huyện

Ngày đăng Thứ hai, 2018-07-30 14:50
Số ký hiệu: 25/BC-HĐND
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện
Loại văn bản: Báo cáo
Ngày ký: Thứ 6, July 27, 2018 - 14:45
Người ký: Đoàn Mạnh Chiến
File gắn: PDF icon bchd-25-2018-02.pdf