Thứ năm, 13/12/2018 19:55:45

Báo cáo việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, gđ 2015-2018

Ngày đăng Thứ hai, 2018-08-13 17:11
Số ký hiệu: 293/BC-UBND
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Loại văn bản: Báo cáo
Ngày ký: Thứ năm, August 9, 2018 - 17:15
Người ký: Nguyễn Văn Phương
File gắn: PDF icon bcub-293-2018-02-vietyen.pdf