Thứ tư, 12/12/2018 22:17:01

Báo cáo công tác QLNN về đất đai trên địa bàn huyện

Ngày đăng Thứ hai, 2018-08-13 17:08
Số ký hiệu: 297/BC-UBND
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Loại văn bản: Báo cáo
Ngày ký: Thứ 6, August 10, 2018 - 17:00
Người ký: Nguyễn Văn Phương
File gắn: PDF icon bcub-297-2018-02.signed-vietyen.pdf