Thứ năm, 13/12/2018 19:52:30

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày File
4487/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập, chiến đấu phòng thủ cụm xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018 Ban Hành: 06/12/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-4887-2018-dien_tap_phong_thu.pdf
4982/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng trong thực hiện công tác Dân số năm 2018 Ban Hành: 06/12/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-4982-2018-01-signed-vietyen.pdf
180/KH-UBND KH tổ chức thực hiện Lễ đón nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Ban Hành: 06/12/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-180-2018-to_chuc_le_don_nhan_huyen_ntm.pdf
03/CT-UBND V/v Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Việt Yên Ban Hành: 26/10/2018 Hiệu lực: PDF icon ct-3-2018-02-nang_cao_cl_ra_soat_vbqppl.pdf
46/KH-HĐ KH xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2018 Ban Hành: 17/09/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-146-2018-02.signed.pdf
1345/UBND-YT V/v tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền Ban Hành: 24/08/2018 Hiệu lực: PDF icon cvct-1345-2018-01.signed.pdf
144/KH-UBND KH lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện Việt Yên Ban Hành: 24/08/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-144-2018-02.signed-vietyen.pdf
143/KH-BCĐLN Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 Ban Hành: 23/08/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-143-2018-02.signed.pdf
1310/UBND-VHTT V/v tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực: PDF icon cvct-1310-2018-01.signed.pdf
140/KH-UBND KH sáp nhập và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Trường Mầm non, Tiểu học năm 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-140-2018-02.signed.pdf
245/TB-UBND TB thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực: PDF icon tb-245-2018-02.signed-vietyen.pdf
3545/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học năm 2017-2018 Ban Hành: 15/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3545-2018-03.signed.pdf
1278/UBND-NV Vv đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của CTUBND huyện Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon cvct-1278-2018-01.signed-vietyen.pdf
3537/QĐ-UBND QĐ thành lập BCĐ, tổ giám sát điều tra cung, tổ điều tra cầu lao động năm 2018 Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3537-2018-03.signed.pdf
1283/UBND-LĐ Vv rà soát, xác định lại mức độ khuyết tật Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon cvct-1283-2018-01.signed.pdf
3534/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Quảng Minh (gồm các tuyến: Tuyến chính, tuyến nhánh 1, 2, 3 và tuyến dọc trùng đất đen) Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3534-2018-03.signed-vietyen.pdf
3533/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Mai Thượng, xã Hương Mai Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3533-2018-03.signed-vietyen.pdf
3532/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát, Kim Viên, Thần chúc, xã Tiên Sơn Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3532-2018-03.signed-vietyen.pdf
3531/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Đồng Sơn, Đồng Ích, Tam hợp, xã Hương Mai Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon qdct-3531-2018-03.signed-vietyen.pdf
138/KH-UBND Kế hoạch điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin về cung lao động trên địa bàn huyện năm 2018 Ban Hành: 14/08/2018 Hiệu lực: PDF icon kh-138-2018-02.signed.pdf

Pages