Thứ 6, 22/02/2019 21:08:10

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày File
194/UBND-NV Vv phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 Ban Hành: 15/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_107.pdf
26/KH-UBND Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hành giao quân năm 2019 Ban Hành: 14/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_106.pdf
27/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc UBND huyện Ban Hành: 14/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_108.pdf
191/UBND-NN Vv tập trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn năm 2019 Ban Hành: 13/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cvct-191-2019-02.pdf
1/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT Ban Hành: 12/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_103.pdf
182/UBND-ATGT V/v triển khai thực hiện "tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ" Ban Hành: 12/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_102.pdf
181/UBND-NN Vv tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 Ban Hành: 11/02/2019 Hiệu lực: PDF icon cvct-181-2019-vu_dong_xuan_2019.pdf
494/QĐ-UBND QĐ ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng huyện năm 2019 Ban Hành: 31/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_98.pdf
157/UBND-VP Vv ủy quyền tiếp dân ngày 30/01/2019 Ban Hành: 29/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cvct-157-2019-uy_quyen_tiep_dan.pdf
425/QĐ-UBND QĐ ủy quyền ký QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Ban Hành: 29/01/2019 Hiệu lực: PDF icon qdct-425-2019-uy_quyen_xp_vphc.pdf
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon bchd-1-2019-02.pdf
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon bchd-1-2019-02.pdf
423/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon qdct-423-2019-02.pdf
424/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon qdct-424-2019-02.pdf
407/QĐ-UBND QĐ vv công bố các điểm dừng, đỗ xe taxi trên địa bàn huyện Việt Yên Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon qdct-407-cong_bo_diem_dung_do_xe.pdf
24/KH-UBND KH kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND xã thị trấn năm 2019 Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_95.pdf
23/KH-UBND KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 Ban Hành: 28/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_94.pdf
21/KH-UBND KH hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Ban Hành: 25/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_86.pdf
22/KH-UBND KH thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2019 Ban Hành: 25/01/2019 Hiệu lực: PDF icon cv_den_87.pdf
383/QĐ-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nguyễn Văn Hoàng) Ban Hành: 24/01/2019 Hiệu lực: PDF icon qdct-383-2019-xpvphc.pdf

Pages