Thứ năm, 21/02/2019 04:26:23

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế văn hóa công sở tháng 01/2018

Ngày đăng: 08-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Tổ kiểm tra Văn hóa công sở tổ chức kiểm tra về lề lối, tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn.

Kết quả kiểm tra trong tháng 01/2018, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 05 xã: Xã Quang Châu, Hoàng Ninh, Vân Trung, Tăng Tiến và Thị trấn Nếnh. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các xã về thực hiện tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức các xã, thị trấn trên như: việc đeo thẻ cán bộ công chức, viên chức; việc niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa…

Đánh giá kết quả kiểm tra đối với từng xã xem chi tiết tại đây!

Văn Lộc