Thứ năm, 21/02/2019 04:18:16

DANH MỤC TTHC MẪU HÓA CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN

Ngày đăng: 24-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

 

 

TT

Thủ tục hành chính

Quy trình và mẫu hóa TTHC

I

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

 

1

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

Xem chi tiết tại đây

2

Thủ tục trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

3

Hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-Pu-Chia , giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

4

Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Xem chi tiết tại đây

5

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế

Xem chi tiết tại đây

6

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ

Xem chi tiết tại đây

7

Thủ tục thôi chi trả trợ cấp xã hội tại nơi cư trú khi đối tượng thay đổi, nơi cư trú

Xem chi tiết tại đây

8

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Xem chi tiết tại đây

9

Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Xem chi tiết tại đây

10

Thủ tục hành chính hưởng Bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Cam Pu chia, giúp bạn Lào sau ngày giải phóng đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011

Xem chi tiết tại đây

11

Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công cách mạng khi từ trần

Xem chi tiết tại đây

12

Thủ tục hành chính hưởng chế độ BHYT đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Xem chi tiết tại đây

13

Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Xem chi tiết tại đây

14

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với CCB theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

15

Mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ, AHLLVTND, AHLĐTTKKC, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động 61% trở lên; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Xem chi tiết tại đây

16

Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTTKC)

Xem chi tiết tại đây

17

Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đã hưởng trợ cấp một lần

Xem chi tiết tại đây

18

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật

Xem chi tiết tại đây

19

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng

Xem chi tiết tại đây

20

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Xem chi tiết tại đây

21

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

22

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không đủ điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

Xem chi tiết tại đây

23

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trường hợp bị hư hỏng, bị mất

Xem chi tiết tại đây

24

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

II

Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch

 

25

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Xem chi tiết tại đây

26

Thủ tục hành chính đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Xem chi tiết tại đây

27

Thủ tục hành chính chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Xem chi tiết tại đây

28

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Xem chi tiết tại đây

29

Thủ tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc

Xem chi tiết tại đây

30

Thủ tục đăng ký giám hộ

Xem chi tiết tại đây

31

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết tại đây

32

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Xem chi tiết tại đây

33

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Xem chi tiết tại đây

34

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Xem chi tiết tại đây

35

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

Xem chi tiết tại đây

36

Thủ tục đăng ký khai sinh do trẻ em do mang thai hộ

Xem chi tiết tại đây

37

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con

Xem chi tiết tại đây

38

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Xem chi tiết tại đây

39

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Xem chi tiết tại đây

40

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Xem chi tiết tại đây

41

Thủ tục bổ sung hộ tịch

Xem chi tiết tại đây

42

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp và chứng nhận

Xem chi tiết tại đây

43

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Xem chi tiết tại đây

III

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài Nguyên - Môi Trường

 

44

Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây

45

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Xem chi tiết tại đây

IV

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa thể thao và du lịch

 

46

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Xem chi tiết tại đây

47

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện Tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Xem chi tiết tại đây

48

Thủ tục công nhận gia đình văn hóa

Xem chi tiết tại đây

V

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

49

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập

Xem chi tiết tại đây

50

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem chi tiết tại đây

51

Giải thể nhóm  trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết tại đây

VI

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

52

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Xem chi tiết tại đây

53

Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại cây trồng phân tán

Xem chi tiết tại đây

54

Cấp sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng

Xem chi tiết tại đây

VII

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ

 

55

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Xem chi tiết tại đây

56

Thủ tục chuyển xếp lương cán bộ chuyên trách cấp xã khi có sự thay đổi về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Xem chi tiết tại đây

57

Thủ tục phân loại thôn tổ dân phố

Xem chi tiết tại đây

58

Thủ tục hành chính đề nghị đề nghị Sở Nội vụ xếp lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

Xem chi tiết tại đây

59

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

Văn Lộc - BBT