Thứ bẩy, 23/02/2019 05:36:59

Xã Thượng Lan: Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày đăng: 22-12-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong năm qua, cùng với việc quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Đảng ủy-UBND-các ngành, đoàn thể xã Thượng Lan còn tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả

Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy-UBND và cơ quan quân sự cấp trên Ban chỉ huy Quân sự xã Thượng Lan đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch phương án tác chiến- công tác quân sự, quốc phòng, kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và kế hoạch huấn luyện dân quân đúng thời gian quy định.

Lễ ra quan huấn luyện

Để làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương Ban chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng; UBND xã đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện với những nội dung, biện pháp cụ thể phù hợp với thực tế của xã

Theo đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm, chú trọng và tập trung chỉ đạo. Lực lượng dân quân của xã được xây dựng, củng cố, biên chế bảo đảm đúng quy định, với quân số bằng 1% dân số xã. Hiện nay, lực lượng dân quân xã được biên chế với 1 trung đội chiến đấu cơ động, 3 tiểu đội chiến đấu tại chỗ, 5 tổ binh chủng chuyên môn, 100% số thôn trong xã có lực lượng dân quân để thực hiện nhiệm vụ.

Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân luôn được BCH Quân sự  quan tâm. Năm 2017, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số và đều đạt chất lượng cao. Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện , BCH quân sự xã cũng làm tốt công tác phối hợp với công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ tết, sự kiện lớn của quê hương đất nước.

Các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện

Năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã cũng thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, đảm bảo "công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật" từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội,  đã đưa Thượng Lan về đích nông thôn mới.

Trong những ngày này, Đảng ủy-UBND xã và Ban chỉ huy quân sự xã tập trung làm tốt công tác gọi thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2018, lập thành tích chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc phòng toàn dân.

Danh Thắng