Chủ nhật, 17/02/2019 13:40:31

Việt Yên - Kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân

Ngày đăng: 26-05-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên vừa thực hiện việc kiểm tra chất lượng huấn luyện đối với dân quân các xã, thị trấn và lực lượng tự vệ ở các đơn vị sau khi hoàn thành các nội dung huấn luyện năm 2017.

Tham gia kiểm tra có 412 chiến sỹ mới và 597 dân quân cơ động, tại chỗ với nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng trường K63 bài B ở 03 tư thế nằm, quỳ và đứng bắn; Bắn súng trường K63 bài B1 với 01 tư thế nằm bắn.

Kết quả đối với chiến sỹ mới, có 125 chiến sỹ đạt loại giỏi, chiếm 30,1%; 189 đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 45,6% và đạt yêu cầu 100, chiếm tỷ lệ 24,3%.

Đối với lực lượng Dân quân cơ động, tại chỗ, có 211 đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 35,3%; 238 đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 39,8% và 148 đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 24,9%.

Thực hành bắn súng trường K63 tư thế đứng bắn

Dân quân thực hiện tư thế quỳ bắn súng trường K63

Nguyễn Hạnh