Thứ bẩy, 23/02/2019 05:19:19

Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017

Ngày đăng: 08-01-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 05/01, UBND huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đoàn Mạnh Chiến, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng Tham mưu, Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng đơn vị Tự vệ.

Năm 2017, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm Quốc phòng địa phương. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh, Kế hoạch huấn luyện đã được cấp trên phê duyệt. Quá trình huấn luyện tổ chức thực hiện có hiệu quả theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" bảo đảm nội dung, thời gian, quân số thường xuyên đạt 98,6%. Sau mỗi nội dung, khoa mục huấn luyện đều tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, qua đó phát hiện những khâu yếu, mặt yếu để khắc phục kịp thời. Kết quả kiểm tra cuối năm được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho bộ đội thường trực, tuyển quân, động viên Quân nhân dự bị, hội thi, hội thao quốc phòng các cấp, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đều đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trong năm 2017, Huyện uỷ, HĐND, UBND chỉ đạo Ban CHQS huyện tiếp tục củng cố Doanh trại và tham gia hội "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp" do Quân khu tổ chức với kết quả đạt giải nhất. Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác chính sách hậu phương quân đội có chuyển biến tích cực; quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu, trong năm 2018, cần tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý các công trình quốc phòng theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, tập trung cao sự lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” và xây dựng Khu vực phòng thủ huyện từng bước vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; trong đó, lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt về công tác Quốc phòng - an ninh ở địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu. Kết quả huấn luyện bộ đội thường trực đạt Giỏi, lực lượng Dân quân tự vệ đạt khá. Chỉ đạo 4 xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, Bích Sơn, TT Bích Động làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị, Phương tiện kỹ thuật; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên huấn luyện và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh toàn dân. Kiện toàn, bổ sung thành phần và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách kinh tế - xã hội khác ở địa phương. Quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho LLVT địa phương, nhất là lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên, Công an cơ sở để bảo đảm cho lực lượng này thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh và xây dựng Khu vực phòng thủ.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ Tiến tiến và giấy khen cho 2 tập thể, 05 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết: 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân

Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Nguyễn Hạnh