Chủ nhật, 24/02/2019 06:51:14

Tổng kết 25 năm “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”

Ngày đăng: 11-08-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 10/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 25 năm cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 1992- 2017.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tuyên huấn – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, LĐLĐ, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm qua, nhận thức rõ xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội, Cấp ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chăm lo xây dựng phẩm chất, đạo đức quân nhân trong thời kỳ mới, phấn đấu có 5 đức tính tốt đẹp. Trong đó trọng tâm là giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT huyện nâng cao về nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”; khơi dậy truyền thống yêu nước, có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đối với đơn vị, với đất nước, với xã hội và địa phương. Từ đó đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, giản dị, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, có sức khỏe tốt và đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, luôn tương trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không tham ô, lãng phí.

Đảng ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của chiến lược "DBHB" đối với cách mạng Việt Nam, đối với Quân đội; giáo dục cho cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay  từ đó xây dựng động cơ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị tư tưởng trong đơn vị.

Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn xây dựng làng văn hoá, khu phố văn hóa, trong đó có tiêu chí về thực hiện các chỉ tiêu về nghĩa vụ quân sự, huấn luyện Dân quân tự vệ, động viên quân nhân dự bị của các thôn, làng, khu phố trên địa bàn huyện.

Do có chủ trương và biện pháp thực hiện đúng đắn nên đơn vị nhiều năm liền đứng ở tốp đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2012, 2016 đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; ngoài ra đơn vị còn được Quân khu, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tặng nhiều Bằng, Giấy khen về thực hiện các nhiệm vụ như: Diễn tập KVPT, Thực hiện pháp lệnh dự bị động viên; công tác dân vận; hàng năm đơn vị đều được UBND huyện công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Hội phụ nữ và Hội đồng quân nhân vững mạnh. Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Tại Hội nghị đã có 03 đồng chí được khen thưởng vì đã có thành tích trong cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động

Nguyễn Hạnh