Thứ 6, 22/02/2019 21:12:48

Thị trấn Nếnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Ngày đăng: 22-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 21/8/2018, tại hội trường UBND – thị trấn Nếnh hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (HĐGDQP-AN) thị trấn Nếnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4.

 

Dự buổi khai mạc: Về phía Huyện đội có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy quân sự - Chính trị viên và đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Ngọc – Tham mưu phó Ban chỉ huy quân sự huyện.

 

Về phía thị trấn Nếnh có đồng chí Hoàng Minh Tú – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Minh Phượng – Chủ tịch UBND – Chủ tịch HĐGDQP-AN thị trấn Nếnh; cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, thành viên HĐGDQP-AN, hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư chi bộ trực thuộc, cùng 45 học viên thuộc 6 xã: Tăng Tiến, Hồng Thái, Hoàng Ninh, Nếnh, Quang Châu, Vân Trung.

Sau khi khai mạc các học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Ngọc giới thiệu 7 chuyên đề đó là: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kì mới; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

 

Nội dung cơ bản của các luật quốc phòng, luật an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; phòng chống chiến lược “diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vẫn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.

 

Theo kế hoạch lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 21/8-24/8/2018. Sau khi được học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ thảo luận và viết bài thu hoạch. Phấn đấu kết thúc khóa học kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi.

 

Đợt học tập kiến thức QP-AN này nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về dường lối của Đảng, quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ ANQP trong tình hình mới, nắm được những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, các luật quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dự bị động viên. Từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới, nhằm giữ vững, ổn định và phát triển.

                                                                                                                                                                                                                                                Hoài Thông- Đài TT Nếnh