Thứ năm, 21/02/2019 19:24:08

Tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018

Ngày đăng: 02-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên đã tổ chức lớp tập huấn Cán bộ Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 107 đồng chí là Cán bộ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn; cán bộ Trung đội trưởng Dân quân cơ động và các cán bộ thôn đội trưởng.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được  nghe giới thiệu về các nội dung như: Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng huấn luyện hoạt động của Dân quân tự vệ; công tác đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quy mô tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cấp xã và cơ quan tổ chức thuộc cấp huyện, tỉnh, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp; phương pháp soạn  thảo một số văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch hoạt động chiến đấu của Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thành phố; thống nhất quy cách, thứ tự soạn thảo giáo án huấn luyện quân sự; thống nhất thứ tự, nội dung lễ ra mắt lực lượng Dân quân thời chiến; tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật Dân quân tự vệ cấp trung đội  và kỹ thuật thực hành gói buộc chấp nối liên kết phóng nổ.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm thống nhất nâng cao trình độ  huấn luyện của cán bộ Dân quân tự vệ ở các xã thị trấn, đơn vị tự vệ, nắm chắc công tác như tác chiến hệ thống văn kiện tiến hành cấp xã; phương pháp huấn luyện chiến thuật kỹ thuật chiến đấu BB, điều lệnh và soạn thảo văn bản về công tác quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Hạnh