Thứ 6, 22/02/2019 21:33:26

Tăng Tiến tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17

Ngày đăng: 13-04-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện kế hoạch số 180/KH-BCH ngày 29/ 03/2018 của Ban CHQS Huyện Việt Yên về Đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018, sáng ngày 13/ 4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tăng Tiến đã tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2018 cho 51 thanh niên tuổi 17 trên địa bàn toàn xã.

Hướng dẫn thanh niên kê khai thông tin

Vào sổ công dân sẵn sàng nhập ngũ

Tại đây, đồng chí Thân Văn Quyền - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tăng Tiến đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp đăng ký, kiểm tra sức khỏe NVQS và ra lệnh đăng ký đối với thanh niên tuổi 17.

Tiếp đó, các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã phát tờ khai và hướng dẫn thanh niên tự khai; Vào sổ công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chuyển Ban CHQS huyện đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ do huyện quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ Quân sự cho từng công dân.

Việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2018 cho thanh niên tuổi 17 nhằm đăng ký hết số lượng, đúng đối tượng, đồng thời quản lý chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng đảm bảo đúng luật, làm cơ sở cho việc tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả và tổ chức đưa quân nhân dự bị đi huấn luyện tại các đơn vị có chất lượng.

Nguyễn Hạnh