Chủ nhật, 17/02/2019 12:33:43

Lực lượng vũ trang Huyện Việt Yên, 70 năm hình thành và phát triển

Ngày đăng: 11-07-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Cách đây 70 năm, ngày 20/7/1947 đội tự vệ vũ trang tập trung được thành lập do đồng chí Trần Văn Nhỡ làm huyện đội trưởng (Tiền thân của lực lượng vũ trang huyện Việt Yên). Sự ra đời của lực lượng vũ trang huyện đã thúc đẩy đấu tranh cách mạng ở khắp các địa phương trong toàn huyện, trong thời gian ngắn đã xây dựng và trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Trong suốt những năm kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược quân và dân huyện Việt Yên đã tổ chức đánh 1848 trận, tiêu diệt và làm bị thương 2950 tên địch, bắt 227 tên, gọi hàng 870 tên, thu 4000 khẩu súng, phá huỷ 96 đồn bốt và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trong đó điển hình là trận phục kích Phúc Lâm – Như Thiết, tại trận phục kích này ta tiêu diệt 44 tên địch, bắt 12 tên, thu 28 súng và 2 máy dò mìn.

Phát huy truyền thống Lực lượng vũ trang huyện, thanh niên Việt Yên hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với truyền thống  “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người” đã có 8370 thanh niên Việt Yên lên đường nhập ngũ. Quân và dân Việt Yên đã hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ cùng với các đơn vị chủ lực ở Giá Sơn, Tam Tầng, Đạo Ngạn, Đồn Lương… bắn cháy 12 máy bay Mỹ, tiêu diệt 9 phi công, bắt sống 3 tên.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bước vào thời ký đầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ chiến lược, Ban chỉ huy quân sự huyện Việt Yên đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và tổ chức xây dựng mỗi xã đủ 60 dân quân lao động xã hội chủ nghĩa, khai hóa gần 300 mẫu ruộng cấy, ruộng màu ở Quang Châu. Nhiều diện tích đất hoang hóa đã được lực lượng dân quân toàn huyện khai hóa, đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, góp phần ổn định đời sống, sản xuất ở địa phương.

Đến năm 1979, quân và dân cả nước lại tiếp tục chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹ lãnh thổ ở Biên giới phía Bắc. Trong thời gian ngắn, quân và dân huyện Việt Yên đã đào đắp được 66.000 khối đất làm đường chiến lược trên địa bàn huyện, góp phần cùng quân, dân cả nước xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh biên gới phía Bắc.

Năm 1986, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Việt Yên bước vào thời kỳ mới, thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đảng khởi sướng và lãnh đạo nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng khó khăn khủng hoảng, tiếp tục vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn

Lực lượng dân quân tham gia Hội thao - Thể thao quốc phòng dân quân tự vệ

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, hằng năm Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện . Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng bộ quân sự huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều năm dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang.

Với những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang  nhân dân huyện vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Đài Truyền thanh huyện