Chủ nhật, 24/02/2019 06:41:51

Kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 tại huyện Việt Yên

Ngày đăng: 17-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 17/12, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Giang do đồng chí Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Việt Yên. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Đại Lượng, Uỷ viên BTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cùng các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện. Lãnh đạo, Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các xã Tự Lạn và Thượng Lan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, sau khi thống nhất nội dung, chương trình làm việc, đoàn kiểm tra đã chia thành 05 tổ kiểm tra công các Giáo dục quốc phòng và an ninh của thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cùng các đơn vị Công an huyện, xã Tự Lạn, xã Thượng Lan và Trường PTTH Việt Yên số 2 về các nội dung như: Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh. Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức quốc phòng và an ninh đối với đảng viên, giáo viên đối tượng ba; kiến thức quốc phòng an ninh đối với đảng viên, giáo viên đối tượng bốn; kiểm tra giáo viên thực hành trên lớp về môn giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra học sinh về nhận thức giáo dục quốc phòng và an ninh. Kiểm tra kỹ thuật tháo lắp súng tiểu liên AK súng trường CKC bằng phương pháp thực hành; các tư thế vận động trên chiến trường; kiểm tra đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị.

Sau khi nghe các tổ kiểm tra báo cáo về kết quả kiểm tra của các đơn vị, đồng chí Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Giang đã kết luận: Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy định; nội dung các nhiệm vụ sát với thực tế của địa phương, phù hợp với các đối tượng, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh đúng theo phân cấp; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đúng, đủ thành phần, đạt chỉ tiêu đề ra. 

Kết quả kiểm tra đối với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện, kiểm tra nhận thức đối tượng ba đạt loại giỏi; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng an ninh 2017 - 2018. Các đơn vị Công an huyện, xã Thượng Lan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng xã Tự Lạn đánh giá đạt loại khá. 

Để làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh hoàn thành 100 % chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 2,3 và 4; tăng cường kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học; Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Cho các đối tượng đảm bảo chỉ tiêu theo quy định.

                                                                               Nguyễn  Hạnh